JHD B辑目录2024年第36卷第2期

 

CONTENTS

 

REVIEW ARTICLES

Investigation on cavitating turbulent flow for the twisted NACA66 hydrofoil using a PANS model with helicity modification
Chen Geng, Zhao-hui Qian, Ke-xin Zheng, Wei-xiang Ye, Xian-wu Luo(219)
 

SPECIAL COLUMN ON THE 12TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS (IWSH 2023) (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Numerical simulation of liquid sloshing in a spherical tank by MPS method
Cong-yi Huang, Ji-fei Wang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan (232)
CFD-based hull optimization in calm water using adaptive grid deformation method
Shuguang Wang, Yong-Hwan Kim (241)
Experimental study on the dynamic response of a 3-D wedge under asymmetric impact
Saeed Hosseinzadeh, Kristjan Tabri (263)
Calculation of ship motions in steep waves with restoring and Froude-Krylov forces on an adaptive panel mesh with Gauss and analytic integration methods
Malwin Wermbter, Moustafa Abdel-Maksoud (275)
A CFD study on the hydrodynamic response of a small-scale ice floe induced by a passing ship
Zongyu Jiang, Spyros Hirdaris, Sasan Tavakoli, Mikko Suominen, Pentti Kujala (290)
 

ARTICLES

Study on the flow structure in curved open channels with suspended vegetation using multi relaxation time lattice Boltzmann method
He-fang Jing, Qiao-ling Zhang, Wei-hong Wang, Zong-ning Zhang (300)
Numerical investigation of the coupled aero-hydrodynamic performances of a semi-submersible floating offshore wind turbine with inclined columns
Ying-jie Xue, Xiao-long Yang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan (316)
Features and formulae of sediment incipient motion in vegetated flow environment
Yu-xuan Xu, Wei-jie Wang, Shi-bao Zhang, Han-qing Zhao, Xue-kai Chen, Hai-ping Zhang (331)
Flow structure and shear stress in the presence of both ice cover on water surface and leafless vegetation in channel bed
Mahboubeh Barahimi, Jueyi Sui (340)
Numerical investigations of the interactions between bubble induced shock waves and particle based on OpenFOAM
Jia-xin Yu, Jin-sen Hu, Yu-hang Liu, Yi-fan Liu, Dan Gao, Yu-ning Zhang (355)
Optimization of the co-closing law of guide vanes and blades for bulb turbines based on CFD
Hui Liu, Yun-fa Lin, Yong-guang Cheng, Song Xue, Mao-jia Tang, Jian Zhang, Jia-yi Fan (363)
Investigation of wake-induced vibration interference between two staggered wave-cone cylinders at subcritical Reynolds number
Lin Zou, Di-wei Liu, Jian Liu, Hong-cheng Zuo, Yin-huan Zheng, Hao Xia (378)
Rapid prediction of damaged ship roll motion responses in beam waves based on stacking algorithm
Xin-ran Liu, Ting-qiu Li, Zi-ping Wang (394)
Effect of the vortical structures on the hydrodynamic performance of a pitching hydrofoil
Rui Yuan, Hui-yun Hao, Qin Wu, Yun-qing Liu, Biao Huang (406)
 

JHD B辑目录2024年第36卷第1期

 

CONTENTS

 

REVIEW ARTICLES

Cavitation research with computational fluid dynamics: From Euler-Euler to Euler-Lagrange approach
Bin Ji, Zi-yang Wang, Huai-yu Cheng, Rickard E.Bensow(1)
 

SPECIAL COLUMN ON THE INVITED WORKSHOP: NEW PROGRESS IN VORTEX IDENTIFICATION AND APPLICATIONS, 3RD INTERNATIONAL FORUM ON AEROSPACE AND AERONAUTICS (GUEST EDITOR CHAOQUN LIU)

Uniform decomposition of velocity gradient tensor
Chenxi Ma, Chaoqun Liu(24)
Investigation on the vortical structures by the Liutex method in turbulent channels at  with scalloped and triangular riblet control
Zhang-dan Yu, Shang Jiang, Hai-dong Yu, Bi-yu Pang, Xin Dong, Yi-qian Wang(35)
Numerical study of the near-wall vortical structures in particle-laden turbulent flow by a new vortex identification method-Liutex
Farid Rousta, Goodarz Ahmadi, Bamdad Lessani, Chaoqun Liu(53)
 

SPECIAL COLUMN ON THE 34TH NCHD (GUEST EDITOR ZHENG MA)

Recent progress in self-propelled particles
Zhen-yu Ouyang, Jian-zhong Lin(61)
On the two-layer high-level Green-Naghdi model in a general form
Bin-bin Zhao, Tian-yu Zhang, Zhan Wang, Wen-yang Duan, Alexander Chesnokov, Natalia Shmakova(78)
Research progress of slippage characteristic and gas film stability enhancement methods on biomimetic hydrophobic surfaces
Meng-zhuo Zhang, Hai-bao Hu, Liu-zhen Ren, Lu-yao Bao, Jun Wen, Luo Xie(87)
Physics of cavitation near particles
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jun-wei Shen, Jin-sen Hu, Xiang-qing Zhang, Da-qing He, Yu-ning Zhang (102)
 

ARTICLES

Numerical analysis of the correlation between fluid dynamic modes and hydrodynamic noise in flows around a three-dimensional circular cylinder
Jia-jia Qin, Ming-xin Zou, Yuan Zhuang, De-cheng Wan(119)
Vortex identification based on the Liutex method and its effect on fish passage upstream
Chun-ying Shen, Rui-guo Yang, Xiao-tao Shi, Ming-ming Wang, Shi-hua He(130)
Experimental and numerical investigation of the impacts of rotor tip-rake on excitation forces of pump-jet propulsors
Xue-qin Ji, Xiao-song Zhang, Chen-jun Yang, Xiao-qian Dong(142)
Characteristics of turbulent flow in 3-D pools in the presence of submerged rigid vegetation in channel bed
Kourosh Nosrati, Hossein Afzalimehr, Jueyi Sui, Hamid Reza Reisifar(158)
Numerical simulation of transient characteristics in a bulb turbine during the load rejection process
Yue Lu, Yu-quan Zhang, Zhong-wei He, Yuan Zheng(170)
Research on blade tip clearance cavitation and turbulent kinetic energy characteristics of axial flow pump based on the partially-averaged Navier-Stokes model
Xiao-qi Jia, Shuai-kang Zhang, Zu-chao Zhu(184)
High-precision parallel computing model of solute transport based on GPU acceleration
Shang-hong Zhang, Rong-qi Zhang, Wen-da Li, Xi-yan Yang, Yang Zhou(202)
 
Journal of Hydrodynamics, Vol. 35 Annual Classified Catalog (2023)  (213)

JHDB辑目录2023年第35卷第6期

CONTENTS

 

ARTICLES

A fully nonlinear approach for efficient ship-wave simulation
Kai-yuan Shi, Ren-chuan Zhu(1027)
Numerical analysis of turbulent fluctuations around an axisymmetric body of revolution based on wall-modeled large eddy simulations
Kang-jian He, Fu-chang Zhou, Wei-wen Zhao, Jian-hua Wang, De-cheng Wan(1041)
Correlation analysis of cavitation-induced pressure pulsation and vibration in a bulb turbine
Tian-shu Li, Jian-jun Feng, Guo-jun Zhu, Yun-zhe Li, Xing-qi Luo(1052)
Investigations of the dynamical behaviors of a millimeter-scale cavitation bubble near the rigid wall
Dan Zi, Dong-qiao He, Zhi-feng Yao, Fu-jun Wang, Qiang Zhong, Pin Lyu(1064)
Air bubble breakup in shear water flows generated by a plug conduit: An experimental investigation
Han Wu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Jian-bo Li(1077)
Hydrodynamic characteristics and noise reduction mechanism of a wave leading hydrofoil placed in the wake of a cylinder
Bing Zhu, Yue Li, Wen-jun Xu, Wei Zhang(1089)
Numerical investigation on interaction between regular waves and a fully submerged horizontal cylinder
Cheng Zeng, Yu-die Hu, Yu-ran Yin, Jie Zhou, Ling-ling Wang(1101)
Theoretical investigation on the cavitation bubble dynamics near three spherical particles based on Weiss theorem
Yu-ning Zhang, Zhi-ling Ding, Jing-rong Hu, Xiao-xiao Zheng, Jia-xin Yu, Jin-sen Hu(1119)
Flow turbulence presented by different vegetation spacing sizes within a submerged vegetation patch
Chukwuemeka Kingsley John, Jaan H. Pu, Yakun Guo, Prashanth R. Hanmaiahgari, Manish Pandey(1131)
Experimental investigation of the flow characteristics of jet pumps for zero flow-ratio conditions
Yun-zhi Liang, Jiong Wang, Zu-ti Zhang, Bin Ji, Huai-yu Cheng, Xin-ping Long(1146)
Study of the influence of added water and contained water on structural vibrations and acoustic radiation using different dynamic modeling methods
Li-bo Qi, Yue Yu, Huai-cheng Tang, Ming-song Zou(1157)
Experimental study on effects of air injection on cavitation pressure pulsation and vibration in a centrifugal pump with inducer
Yan-hong Mao, Hou-lin Liu, Yong Wang, Jie Chen, Fei Liu(1168)
Godunov-type solutions for gas-liquid two-phase transient flows with gas release effects
Yan-qing Lu, Ling Zhou, Tong-Chuan Che, Zi-jian Xue, Yun-jie Li, Yin-ying Hu(1179)
Time-frequency analysis of internal waves generated by a towed and self-propelled submerged body model
Yu-hang Li, Fei-yu Chen, Li-ping Qin, Ke Chen, Yun-xiang You(1191)
An experimental study on the impact behavior of cavitation inside tip clearance of a hydrofoil
Yan-tao Cao, Liang-hao Xu, Xiao-xing Peng(1208)

JHD B辑目录2023年第35卷第5期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Identification of vortex boundaries in two-dimensional incompressible flows based on the Liutex-shear interaction
Bi-yu Pang, Zhang-dan Yu, Bo-wen Yan, Yi-qian Wang, Chaoqun Liu (825)

REVIEW ARTICLE

Recent progress on the jetting of single deformed cavitation bubbles near boundaries
Jing-zhu Wang, Guang-hang Wang, Qing-yun Zeng, Yi-wei Wang (832)

SPECIAL COLUMN ON THE SALON FOR YOUNG SCHOLARS IN ENERGY FIELD AND EXCHANGE MEETING OF EDITORIAL BOARD MEMBERS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS IN BEIJING-TIANJIN-HEBEI REGION (GUEST EDITOR YU-NING ZHANG)

Laser-induced cavitation bubble near boundaries
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jin-sen Hu, Jun-wei Shen, Xiang-qing Zhang, Xiao-xiao Zheng, Yu-ning Zhang, Zhi-feng Yao (858)
Investigation of cavitation erosion caused by laser-induced single bubble collapse near alloy coating surface
Hai-gang Wen, Zhi-feng Yao, Qin Wu, Yu-rong Sun, Chen-xi Yang, Qiang Zhong (876)
Effect of liquid viscoelasticity on the interactions between cavitation bubbles and free surfaces
Yang Liu, Zhi-ying Zheng, Zhi-bo He, Tian-bao Zeng, David Ezekoye, Wei-hua Cai, Hong Qi (887)
Research on the collapse process of a near-wall bubble
Bing Zhu, Wang Han, Wen-jun Xu, Wei Zhang (899)
Influence of bubble-particle distance on the dynamic behaviors of a cavitation bubble near a particle
Yun Dai, Hui Zhang, Ting Chen (913)

ARTICLES

Numerical study on the wave pattern characteristic of air layer in cavity and the effects of multiple influence factors
Xiao-song Zhang, Xue-qin Ji, Lei-qiang Chen, Li-jin Gao, Hong-bo Huang, Fang-wen Hong (923)
Experimental study of the dynamics of a single cavitation bubble excited by a focused laser near the boundary of a rigid wall
Xiang-qing Zhang, Xiao-fei Zhang, Xu Qiu, Dan Gao, Yu-ning Zhang (942)
CFD simulations targeting the performance of the NTNU BT1 wind turbine using overset grids
Mao-kun Ye, Ni-na Wang, Hamn-Ching Chen, De-cheng Wan (954)
A numerical study of hydrodynamic characteristics and hydrological processes in the coastal wetlands during extreme events
Ming-liang Zhang, Xiao-sen Zhu, Yu-jia Wang, Heng-zhi Jiang, Lei Cui (963)
Numerical study on the aerodynamic and hydrodynamic performances of an ultra-high-speed AAMV
Qi-jun Ni, Shi-jun Ji, Yi Jiang, Sheng-zhong Li, Yang Liu, Wei-tong Xu (980)
Entropy production by dissipation effects and characteristic vortex evolution in a rocket turbopump
De-you Li, Jia-qi Zhu, Rui-yi Zhang, Yi Zhang, Zhi-peng Li, Hong-jie Wang, Zhi-peng Ren (993)
Induced noise of impeller stuck and passive rotation state in multi-stage pump without power drive under natural flow conditions
Run-ze Zhou, Hou-lin Liu, Ru-nan Hua, Liang Dong, Kim Tiow Ooi, Cui Dai, Si-yuan Hu (1008)

JHD B辑目录2023年第35卷第4期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Speculation of fluid dynamics equations based on Liutex theory and constitutive relation of symmetric shearing deformation
Shuai-chen Zhu, Duo Wang, Yang Liu, Hongyi Xu (607)
 

ARTICLES

Numerical investigation of the cavitation noise around a marine propeller focusing on the influence of ventilation
Shu-jian Lyu, Bin Ji, Xin-cheng Wang, Zhi-wen Zhan, Da-hai Zhang (630)
Numerical investigations on performance improvement mechanism of a high-power vertical centrifugal pump with special emphasis on hydraulic component matching
Gang Yang, Xi Shen, De-sheng Zhang, Wen-hua Luo, Jia Meng, Xu-tao Zhao (649)
Scale effects on bow wave breaking of KCS ship model: Insights from DDES investigations
Jian-hua Wang, Wen-tao Wang, De-cheng Wan (668)
Comparative study of reduced-order modeling method for the cavitating flow over a hydrofoil
Yan-zhao Wu, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao (679)
Experimental research of the cavitation bubble dynamics during the second oscillation period near a spherical particle
Xiao-yu Wang, Hong-chen Su, Shao-wei Li, Guan-hao Wu, Xiao-xiao Zheng, Ya-xin Duan, Yu-ning Zhang (700)
Investigation on the dynamic behavior of cloud cavitation around a flexible hydrofoil
Yun-qing Liu, Wei Zhao, Zhi Pan, Zhi-pu Guo, Rui Yuan, Qin Wu (712)
Numerical investigations of focused wave interact with a moving cylinder
Yuan Zhuang, Fu-chang Zhou, Wen-jun Zhou, De-cheng Wan (724)
How the radial gap affects the runner’s hydrodynamic damping characteristic of a pump-turbine: A physical experiment on a rotating disc
Yong-shun Zeng, Xin Qi, Mian-mian Bai, Ling-jiu Zhou, Zhi-feng Yao (736)
Large-eddy simulation of turbulent boundary layer flow over multiple hills
Ying Deng, Kai Leong Chong, Yan Li, Zhi-ming Lu, Bo-fu Wang (746)
Lattice Boltzmann modeling of backward-facing step flow controlled by a synthetic jet
Tian-yang Lu, Hai-bao Hu, Jian Song, Fan Zhang, Heng Zhang, Zhen-lin Xie, Feng Ren (757)
Retrofitting low-performance units to abate sewer overflow pollution based on mathematical model and Sobol algorithm
Zhi-chao Zhao, Xiao-min Huang, Hai-long Yin, Jun-bo Wen, Xiao-wei Fu (770)
Flow hydrodynamics drive effective fish attraction behaviour into slotted fishway entrances
Maryam Farzadkhoo, Richard T. Kingsford, Iain M. Suthers, Stefan Felder (782)
Scaling laws for the intermittent swimming performance of a flexible plate at low Reynolds number
Lin-lin Kang, Shi-xian Gong, Xi-Yun Lu, Wei-cheng Cui, Di-xia Fan (803)
A modified-Liutex-based vortex-core-line extractor and its application
Jin-yan Cai , Dong Li, Zi-ming Xu, Ze-yu Zhang, Jiao-lin Cui (811)