JHDB辑目录2023年第35卷第6期

CONTENTS

 

ARTICLES

A fully nonlinear approach for efficient ship-wave simulation
Kai-yuan Shi, Ren-chuan Zhu(1027)
Numerical analysis of turbulent fluctuations around an axisymmetric body of revolution based on wall-modeled large eddy simulations
Kang-jian He, Fu-chang Zhou, Wei-wen Zhao, Jian-hua Wang, De-cheng Wan(1041)
Correlation analysis of cavitation-induced pressure pulsation and vibration in a bulb turbine
Tian-shu Li, Jian-jun Feng, Guo-jun Zhu, Yun-zhe Li, Xing-qi Luo(1052)
Investigations of the dynamical behaviors of a millimeter-scale cavitation bubble near the rigid wall
Dan Zi, Dong-qiao He, Zhi-feng Yao, Fu-jun Wang, Qiang Zhong, Pin Lyu(1064)
Air bubble breakup in shear water flows generated by a plug conduit: An experimental investigation
Han Wu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Jian-bo Li(1077)
Hydrodynamic characteristics and noise reduction mechanism of a wave leading hydrofoil placed in the wake of a cylinder
Bing Zhu, Yue Li, Wen-jun Xu, Wei Zhang(1089)
Numerical investigation on interaction between regular waves and a fully submerged horizontal cylinder
Cheng Zeng, Yu-die Hu, Yu-ran Yin, Jie Zhou, Ling-ling Wang(1101)
Theoretical investigation on the cavitation bubble dynamics near three spherical particles based on Weiss theorem
Yu-ning Zhang, Zhi-ling Ding, Jing-rong Hu, Xiao-xiao Zheng, Jia-xin Yu, Jin-sen Hu(1119)
Flow turbulence presented by different vegetation spacing sizes within a submerged vegetation patch
Chukwuemeka Kingsley John, Jaan H. Pu, Yakun Guo, Prashanth R. Hanmaiahgari, Manish Pandey(1131)
Experimental investigation of the flow characteristics of jet pumps for zero flow-ratio conditions
Yun-zhi Liang, Jiong Wang, Zu-ti Zhang, Bin Ji, Huai-yu Cheng, Xin-ping Long(1146)
Study of the influence of added water and contained water on structural vibrations and acoustic radiation using different dynamic modeling methods
Li-bo Qi, Yue Yu, Huai-cheng Tang, Ming-song Zou(1157)
Experimental study on effects of air injection on cavitation pressure pulsation and vibration in a centrifugal pump with inducer
Yan-hong Mao, Hou-lin Liu, Yong Wang, Jie Chen, Fei Liu(1168)
Godunov-type solutions for gas-liquid two-phase transient flows with gas release effects
Yan-qing Lu, Ling Zhou, Tong-Chuan Che, Zi-jian Xue, Yun-jie Li, Yin-ying Hu(1179)
Time-frequency analysis of internal waves generated by a towed and self-propelled submerged body model
Yu-hang Li, Fei-yu Chen, Li-ping Qin, Ke Chen, Yun-xiang You(1191)
An experimental study on the impact behavior of cavitation inside tip clearance of a hydrofoil
Yan-tao Cao, Liang-hao Xu, Xiao-xing Peng(1208)

JHD B辑目录2023年第35卷第5期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Identification of vortex boundaries in two-dimensional incompressible flows based on the Liutex-shear interaction
Bi-yu Pang, Zhang-dan Yu, Bo-wen Yan, Yi-qian Wang, Chaoqun Liu (825)

REVIEW ARTICLE

Recent progress on the jetting of single deformed cavitation bubbles near boundaries
Jing-zhu Wang, Guang-hang Wang, Qing-yun Zeng, Yi-wei Wang (832)

SPECIAL COLUMN ON THE SALON FOR YOUNG SCHOLARS IN ENERGY FIELD AND EXCHANGE MEETING OF EDITORIAL BOARD MEMBERS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS IN BEIJING-TIANJIN-HEBEI REGION (GUEST EDITOR YU-NING ZHANG)

Laser-induced cavitation bubble near boundaries
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jin-sen Hu, Jun-wei Shen, Xiang-qing Zhang, Xiao-xiao Zheng, Yu-ning Zhang, Zhi-feng Yao (858)
Investigation of cavitation erosion caused by laser-induced single bubble collapse near alloy coating surface
Hai-gang Wen, Zhi-feng Yao, Qin Wu, Yu-rong Sun, Chen-xi Yang, Qiang Zhong (876)
Effect of liquid viscoelasticity on the interactions between cavitation bubbles and free surfaces
Yang Liu, Zhi-ying Zheng, Zhi-bo He, Tian-bao Zeng, David Ezekoye, Wei-hua Cai, Hong Qi (887)
Research on the collapse process of a near-wall bubble
Bing Zhu, Wang Han, Wen-jun Xu, Wei Zhang (899)
Influence of bubble-particle distance on the dynamic behaviors of a cavitation bubble near a particle
Yun Dai, Hui Zhang, Ting Chen (913)

ARTICLES

Numerical study on the wave pattern characteristic of air layer in cavity and the effects of multiple influence factors
Xiao-song Zhang, Xue-qin Ji, Lei-qiang Chen, Li-jin Gao, Hong-bo Huang, Fang-wen Hong (923)
Experimental study of the dynamics of a single cavitation bubble excited by a focused laser near the boundary of a rigid wall
Xiang-qing Zhang, Xiao-fei Zhang, Xu Qiu, Dan Gao, Yu-ning Zhang (942)
CFD simulations targeting the performance of the NTNU BT1 wind turbine using overset grids
Mao-kun Ye, Ni-na Wang, Hamn-Ching Chen, De-cheng Wan (954)
A numerical study of hydrodynamic characteristics and hydrological processes in the coastal wetlands during extreme events
Ming-liang Zhang, Xiao-sen Zhu, Yu-jia Wang, Heng-zhi Jiang, Lei Cui (963)
Numerical study on the aerodynamic and hydrodynamic performances of an ultra-high-speed AAMV
Qi-jun Ni, Shi-jun Ji, Yi Jiang, Sheng-zhong Li, Yang Liu, Wei-tong Xu (980)
Entropy production by dissipation effects and characteristic vortex evolution in a rocket turbopump
De-you Li, Jia-qi Zhu, Rui-yi Zhang, Yi Zhang, Zhi-peng Li, Hong-jie Wang, Zhi-peng Ren (993)
Induced noise of impeller stuck and passive rotation state in multi-stage pump without power drive under natural flow conditions
Run-ze Zhou, Hou-lin Liu, Ru-nan Hua, Liang Dong, Kim Tiow Ooi, Cui Dai, Si-yuan Hu (1008)

JHD B辑目录2023年第35卷第4期

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Speculation of fluid dynamics equations based on Liutex theory and constitutive relation of symmetric shearing deformation
Shuai-chen Zhu, Duo Wang, Yang Liu, Hongyi Xu (607)
 

ARTICLES

Numerical investigation of the cavitation noise around a marine propeller focusing on the influence of ventilation
Shu-jian Lyu, Bin Ji, Xin-cheng Wang, Zhi-wen Zhan, Da-hai Zhang (630)
Numerical investigations on performance improvement mechanism of a high-power vertical centrifugal pump with special emphasis on hydraulic component matching
Gang Yang, Xi Shen, De-sheng Zhang, Wen-hua Luo, Jia Meng, Xu-tao Zhao (649)
Scale effects on bow wave breaking of KCS ship model: Insights from DDES investigations
Jian-hua Wang, Wen-tao Wang, De-cheng Wan (668)
Comparative study of reduced-order modeling method for the cavitating flow over a hydrofoil
Yan-zhao Wu, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao (679)
Experimental research of the cavitation bubble dynamics during the second oscillation period near a spherical particle
Xiao-yu Wang, Hong-chen Su, Shao-wei Li, Guan-hao Wu, Xiao-xiao Zheng, Ya-xin Duan, Yu-ning Zhang (700)
Investigation on the dynamic behavior of cloud cavitation around a flexible hydrofoil
Yun-qing Liu, Wei Zhao, Zhi Pan, Zhi-pu Guo, Rui Yuan, Qin Wu (712)
Numerical investigations of focused wave interact with a moving cylinder
Yuan Zhuang, Fu-chang Zhou, Wen-jun Zhou, De-cheng Wan (724)
How the radial gap affects the runner’s hydrodynamic damping characteristic of a pump-turbine: A physical experiment on a rotating disc
Yong-shun Zeng, Xin Qi, Mian-mian Bai, Ling-jiu Zhou, Zhi-feng Yao (736)
Large-eddy simulation of turbulent boundary layer flow over multiple hills
Ying Deng, Kai Leong Chong, Yan Li, Zhi-ming Lu, Bo-fu Wang (746)
Lattice Boltzmann modeling of backward-facing step flow controlled by a synthetic jet
Tian-yang Lu, Hai-bao Hu, Jian Song, Fan Zhang, Heng Zhang, Zhen-lin Xie, Feng Ren (757)
Retrofitting low-performance units to abate sewer overflow pollution based on mathematical model and Sobol algorithm
Zhi-chao Zhao, Xiao-min Huang, Hai-long Yin, Jun-bo Wen, Xiao-wei Fu (770)
Flow hydrodynamics drive effective fish attraction behaviour into slotted fishway entrances
Maryam Farzadkhoo, Richard T. Kingsford, Iain M. Suthers, Stefan Felder (782)
Scaling laws for the intermittent swimming performance of a flexible plate at low Reynolds number
Lin-lin Kang, Shi-xian Gong, Xi-Yun Lu, Wei-cheng Cui, Di-xia Fan (803)
A modified-Liutex-based vortex-core-line extractor and its application
Jin-yan Cai , Dong Li, Zi-ming Xu, Ze-yu Zhang, Jiao-lin Cui (811)

JHD B辑目录2023年第35卷第3期

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Longitudinal dispersive coefficient in channels with aquatic vegetation: A review
Liu Yang, Hao-ze Fang, Zhong-hua Yang, Wen-xin Huai (379)

SPECIAL COLUMN ON THE 6th CMHL SYMPOSIUM 2023 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Hydrodynamic performances and wakes induced by a generic submarine operating near the free surface in continuously stratified fluid
Liu-shuai Cao, Gang Gao, En-kai Guo, De-cheng Wan(396)
Assessment of subgrid-scale models in wall-modeled large-eddy simulations of turbulent channel flows
Wei-wen Zhao, Fu-chang Zhou, Guo-qing Fan, De-cheng Wan(407)
Application of IITM-RANS3D to free-fall water entry of prismatic and non-prismatic finite wedges
Shaswat Saincher, Kshitij Srivastava, R. Vijayakumar, V. Sriram(417)
Advances on numerical and experimental investigation of ship roll damping
Patrick Sumislawski, Moustafa Abdel-Maksoud(431)

ARTICLES

Effects of single circular synthetic jet on turbulent boundary layer
Jin-hao Zhang, Biao-hui Li, Tian-hai Ping, Nan Jiang(449)
Evolution of vortex structure around a wall-mounted rough hemisphere
Xiang Qiu, Hao-xuan Liu, Jia-hua Li, Yi-zhou Tao, Yu-lu Liu (467)
Numerical study on roll dynamics of damaged ship in beam waves and calm water
Zhi-yun Huang, Zhi-liang Gao, Sang-ming Xu (482)
Global cavitation and hydrodynamic characteristics of a composite propeller in non-uniform wake
Dan-dan Zhang, Lu-lu Dong, Qin Wu, Jing Zhang, Guo-yu Wang (498)
Numerical analysis of the performance of a three-bladed vertical-axis turbine with active pitch control using a coupled unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes and actuator line model
Rui-wen Zhao, Angus C. W. Creech, Ye Li, Vengatesan Venugopal, Alistair G. L. Borthwick (516)
Research on bubble trajectory and flow structure in helical-axial multiphase pump
Hui Quan, Chen-xi Sun, Kai Song, Ya-nan Li, Xiao-yi Liu, Xue-ling Yang, Liang Wang (533)
The prediction of external flow field and hydrodynamic force with limited data using deep neural network
Tong-sheng Wang, Guang Xi, Zhong-guo Sun, Zhu Huang (549)
Double-plume Lagrangian particle tracking model and its application in deep water oil spill
Xin-wei Ye, Xiao-jing Niu, Jian Jiang (571)
Optimization of closing law of turbine guide vanes based on improved artificial ecosystem algorithm
Li-ying Wang, Jia-jie Zhang, Hong-gang Fan (582)
LES investigation of the tip vortex cavitating flow with special emphasis on the interaction between cavitation and vorticity by a modified cavitation model
Xin-ran Liu, Tao Wang, Xiao-yang Zhao, Tai-ran Chen (594)
 

JHD B辑目录2023年第35卷第2期

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 6th CMHL SYMPOSIUM 2023 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Wall-modeled large eddy simulation for the flows around an axisymmetric body of revolution
Song-tao Chen, Lu-chun Yang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(199)
An Eulerian SPH method with WENO reconstruction for compressible and incompressible flows
Zhentong Wang, Chi Zhang, Oskar J. Haidn, Xiangyu Hu(210)
CFD simulation of a container ship in random waves using a coupled level-set and volume of fluid method
Hamn-Ching Chen, Chia-Rong Chen(222)
Mathematical modeling of icing process of the outer surface of the hull for a marine vessel
Konstantin Koshelev, Andrey Osipov, Sergei Strijhak, Nikita Tryaskin(232)

ARTICLES

Evaluation of vortex evolution and energy loss within the impeller of a side channel pump
Ke Chen, Fan Zhang, Yu-jian Fang, Desmond Appiah, Shou-qi Yuan, Feng Hong(240)
Numerical investigation on the mechanism of impeller hub corner separation flow and induced energy loss in the bulb tubular pump
Long-yue Sun, Qiang Pan, De-sheng Zhang, Rui-jie Zhao, B. P. M. (Bart) van Esch(252)
Local hydraulic jump effects on sediment deposition in open-channel flume experiments
Shi-hao Fu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Guo-guang Wang(268)
Numerical simulations of faraday waves in cylindrical and hexagonal tanks based on MPS method
Cong-yi Huang, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan(278)
Simulation of open channel flows by an explicit incompressible mesh-free method
Zhi-jian Huang, Ti-bing Xu, David Z. Zhu, Song-da Zhang(287)
Investigation on the stall types in impellers with different blade numbers
Xiao-dong Liu, Yao-jun Li, Zhu-qing Liu, Wei Yang(299)
Numerical investigation of the effect of wedge-type cavitating-bubble generator on attached unsteady cavitating flows using proper orthogonal decomposition method
Bo-jie Hong, Chang-li Hu, Zhi-ying Wang, Hao-jie Xing(314)
Deflection of cavitation bubble near the rigid wall with a gas-containing hole
Yu-rong Sun, Qiang Zhong, Zhi-feng Yao, Dan Zi, Ruo-fu Xiao, Fu-jun Wang(330)
Optimization of an annular wave energy converter in a wind-wave hybrid system
Bin-zhen Zhou, Zhi Zheng, Yu Wang, Peng Jin, Lin Cui, Liang Cheng(338)
Investigation on strong nonlinear interactions between underwater explosion and water surface based on compressible multiphase flow with phase transition
Jun Yu, Hai-kun Wang, Zhen-xin Sheng, Yi Hao(351)
Boundary layer influence on ship model tests in extremely shallow and confined water
Evert Lataire, Asif Raza, Marc Vantorre, Guillaume Delefortrie(365)