CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.6 2023

CONTENTS

ARTICLES

A fully nonlinear approach for efficient ship-wave simulation
Kai-yuan Shi, Ren-chuan Zhu(1027)
Numerical analysis of turbulent fluctuations around an axisymmetric body of revolution based on wall-modeled large eddy simulations
Kang-jian He, Fu-chang Zhou, Wei-wen Zhao, Jian-hua Wang, De-cheng Wan(1041)
Correlation analysis of cavitation-induced pressure pulsation and vibration in a bulb turbine
Tian-shu Li, Jian-jun Feng, Guo-jun Zhu, Yun-zhe Li, Xing-qi Luo(1052)
Investigations of the dynamical behaviors of a millimeter-scale cavitation bubble near the rigid wall
Dan Zi, Dong-qiao He, Zhi-feng Yao, Fu-jun Wang, Qiang Zhong, Pin Lyu(1064)
Air bubble breakup in shear water flows generated by a plug conduit: An experimental investigation
Han Wu, Mao-lin Zhou, Wei-lin Xu, Wang-ru Wei, Jian-bo Li(1077)
Hydrodynamic characteristics and noise reduction mechanism of a wave leading hydrofoil placed in the wake of a cylinder
Bing Zhu, Yue Li, Wen-jun Xu, Wei Zhang(1089)
Numerical investigation on interaction between regular waves and a fully submerged horizontal cylinder
Cheng Zeng, Yu-die Hu, Yu-ran Yin, Jie Zhou, Ling-ling Wang(1101)
Theoretical investigation on the cavitation bubble dynamics near three spherical particles based on Weiss theorem
Yu-ning Zhang, Zhi-ling Ding, Jing-rong Hu, Xiao-xiao Zheng, Jia-xin Yu, Jin-sen Hu(1119)
Flow turbulence presented by different vegetation spacing sizes within a submerged vegetation patch
Chukwuemeka Kingsley John, Jaan H. Pu, Yakun Guo, Prashanth R. Hanmaiahgari, Manish Pandey(1131)
Experimental investigation of the flow characteristics of jet pumps for zero flow-ratio conditions
Yun-zhi Liang, Jiong Wang, Zu-ti Zhang, Bin Ji, Huai-yu Cheng, Xin-ping Long(1146)
Study of the influence of added water and contained water on structural vibrations and acoustic radiation using different dynamic modeling methods
Li-bo Qi, Yue Yu, Huai-cheng Tang, Ming-song Zou(1157)
Experimental study on effects of air injection on cavitation pressure pulsation and vibration in a centrifugal pump with inducer
Yan-hong Mao, Hou-lin Liu, Yong Wang, Jie Chen, Fei Liu(1168)
Godunov-type solutions for gas-liquid two-phase transient flows with gas release effects
Yan-qing Lu, Ling Zhou, Tong-Chuan Che, Zi-jian Xue, Yun-jie Li, Yin-ying Hu(1179)
Time-frequency analysis of internal waves generated by a towed and self-propelled submerged body model
Yu-hang Li, Fei-yu Chen, Li-ping Qin, Ke Chen, Yun-xiang You(1191)
An experimental study on the impact behavior of cavitation inside tip clearance of a hydrofoil
Yan-tao Cao, Liang-hao Xu, Xiao-xing Peng(1208)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.38 No.5 2023

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Identification of vortex boundaries in two-dimensional incompressible flows based on the Liutex-shear interaction
Bi-yu Pang, Zhang-dan Yu, Bo-wen Yan, Yi-qian Wang, Chaoqun Liu (825)
 

REVIEW ARTICLE

Recent progress on the jetting of single deformed cavitation bubbles near boundaries
Jing-zhu Wang, Guang-hang Wang, Qing-yun Zeng, Yi-wei Wang (832)
 

SPECIAL COLUMN ON THE SALON FOR YOUNG SCHOLARS IN ENERGY FIELD AND EXCHANGE MEETING OF EDITORIAL BOARD MEMBERS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS IN BEIJING-TIANJIN-HEBEI REGION (GUEST EDITOR YU-NING ZHANG)

Laser-induced cavitation bubble near boundaries
Jia-xin Yu, Xiao-yu Wang, Jin-sen Hu, Jun-wei Shen, Xiang-qing Zhang, Xiao-xiao Zheng, Yu-ning Zhang, Zhi-feng Yao (858)
Investigation of cavitation erosion caused by laser-induced single bubble collapse near alloy coating surface
Hai-gang Wen, Zhi-feng Yao, Qin Wu, Yu-rong Sun, Chen-xi Yang, Qiang Zhong (876)
Effect of liquid viscoelasticity on the interactions between cavitation bubbles and free surfaces
Yang Liu, Zhi-ying Zheng, Zhi-bo He, Tian-bao Zeng, David Ezekoye, Wei-hua Cai, Hong Qi (887)
Research on the collapse process of a near-wall bubble
Bing Zhu, Wang Han, Wen-jun Xu, Wei Zhang (899)
Influence of bubble-particle distance on the dynamic behaviors of a cavitation bubble near a particle
Yun Dai, Hui Zhang, Ting Chen (913)
 

ARTICLES

Numerical study on the wave pattern characteristic of air layer in cavity and the effects of multiple influence factors
Xiao-song Zhang, Xue-qin Ji, Lei-qiang Chen, Li-jin Gao, Hong-bo Huang, Fang-wen Hong (923)
Experimental study of the dynamics of a single cavitation bubble excited by a focused laser near the boundary of a rigid wall
Xiang-qing Zhang, Xiao-fei Zhang, Xu Qiu, Dan Gao, Yu-ning Zhang (942)
CFD simulations targeting the performance of the NTNU BT1 wind turbine using overset grids
Mao-kun Ye, Ni-na Wang, Hamn-Ching Chen, De-cheng Wan (954)
A numerical study of hydrodynamic characteristics and hydrological processes in the coastal wetlands during extreme events
Ming-liang Zhang, Xiao-sen Zhu, Yu-jia Wang, Heng-zhi Jiang, Lei Cui (963)
Numerical study on the aerodynamic and hydrodynamic performances of an ultra-high-speed AAMV
Qi-jun Ni, Shi-jun Ji, Yi Jiang, Sheng-zhong Li, Yang Liu, Wei-tong Xu (980)
Entropy production by dissipation effects and characteristic vortex evolution in a rocket turbopump
De-you Li, Jia-qi Zhu, Rui-yi Zhang, Yi Zhang, Zhi-peng Li, Hong-jie Wang, Zhi-peng Ren (993)
Induced noise of impeller stuck and passive rotation state in multi-stage pump without power drive under natural flow conditions
Run-ze Zhou, Hou-lin Liu, Ru-nan Hua, Liang Dong, Kim Tiow Ooi, Cui Dai, Si-yuan Hu (1008)

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.35 No.4 2023

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Speculation of fluid dynamics equations based on Liutex theory and constitutive relation of symmetric shearing deformation
Shuai-chen Zhu, Duo Wang, Yang Liu, Hongyi Xu (607)
 

ARTICLES

Numerical investigation of the cavitation noise around a marine propeller focusing on the influence of ventilation
Shu-jian Lyu, Bin Ji, Xin-cheng Wang, Zhi-wen Zhan, Da-hai Zhang (630)
Numerical investigations on performance improvement mechanism of a high-power vertical centrifugal pump with special emphasis on hydraulic component matching
Gang Yang, Xi Shen, De-sheng Zhang, Wen-hua Luo, Jia Meng, Xu-tao Zhao (649)
Scale effects on bow wave breaking of KCS ship model: Insights from DDES investigations
Jian-hua Wang, Wen-tao Wang, De-cheng Wan (668)
Comparative study of reduced-order modeling method for the cavitating flow over a hydrofoil
Yan-zhao Wu, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao (679)
Experimental research of the cavitation bubble dynamics during the second oscillation period near a spherical particle
Xiao-yu Wang, Hong-chen Su, Shao-wei Li, Guan-hao Wu, Xiao-xiao Zheng, Ya-xin Duan, Yu-ning Zhang (700)
Investigation on the dynamic behavior of cloud cavitation around a flexible hydrofoil
Yun-qing Liu, Wei Zhao, Zhi Pan, Zhi-pu Guo, Rui Yuan, Qin Wu (712)
Numerical investigations of focused wave interact with a moving cylinder
Yuan Zhuang, Fu-chang Zhou, Wen-jun Zhou, De-cheng Wan (724)
How the radial gap affects the runner’s hydrodynamic damping characteristic of a pump-turbine: A physical experiment on a rotating disc
Yong-shun Zeng, Xin Qi, Mian-mian Bai, Ling-jiu Zhou, Zhi-feng Yao (736)
Large-eddy simulation of turbulent boundary layer flow over multiple hills
Ying Deng, Kai Leong Chong, Yan Li, Zhi-ming Lu, Bo-fu Wang (746)
Lattice Boltzmann modeling of backward-facing step flow controlled by a synthetic jet
Tian-yang Lu, Hai-bao Hu, Jian Song, Fan Zhang, Heng Zhang, Zhen-lin Xie, Feng Ren (757)
Retrofitting low-performance units to abate sewer overflow pollution based on mathematical model and Sobol algorithm
Zhi-chao Zhao, Xiao-min Huang, Hai-long Yin, Jun-bo Wen, Xiao-wei Fu (770)
Flow hydrodynamics drive effective fish attraction behaviour into slotted fishway entrances
Maryam Farzadkhoo, Richard T. Kingsford, Iain M. Suthers, Stefan Felder (782)
Scaling laws for the intermittent swimming performance of a flexible plate at low Reynolds number
Lin-lin Kang, Shi-xian Gong, Xi-Yun Lu, Wei-cheng Cui, Di-xia Fan (803)
A modified-Liutex-based vortex-core-line extractor and its application
Jin-yan Cai , Dong Li, Zi-ming Xu, Ze-yu Zhang, Jiao-lin Cui (811)

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.35 No.3 2023

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Longitudinal dispersive coefficient in channels with aquatic vegetation: A review
Liu Yang, Hao-ze Fang, Zhong-hua Yang, Wen-xin Huai (379)

SPECIAL COLUMN ON THE 6th CMHL SYMPOSIUM 2023 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Hydrodynamic performances and wakes induced by a generic submarine operating near the free surface in continuously stratified fluid
Liu-shuai Cao, Gang Gao, En-kai Guo, De-cheng Wan(396)
Assessment of subgrid-scale models in wall-modeled large-eddy simulations of turbulent channel flows
Wei-wen Zhao, Fu-chang Zhou, Guo-qing Fan, De-cheng Wan(407)
Application of IITM-RANS3D to free-fall water entry of prismatic and non-prismatic finite wedges
Shaswat Saincher, Kshitij Srivastava, R. Vijayakumar, V. Sriram(417)
Advances on numerical and experimental investigation of ship roll damping
Patrick Sumislawski, Moustafa Abdel-Maksoud(431)

ARTICLES

Effects of single circular synthetic jet on turbulent boundary layer
Jin-hao Zhang, Biao-hui Li, Tian-hai Ping, Nan Jiang(449)
Evolution of vortex structure around a wall-mounted rough hemisphere
Xiang Qiu, Hao-xuan Liu, Jia-hua Li, Yi-zhou Tao, Yu-lu Liu (467)
Numerical study on roll dynamics of damaged ship in beam waves and calm water
Zhi-yun Huang, Zhi-liang Gao, Sang-ming Xu (482)
Global cavitation and hydrodynamic characteristics of a composite propeller in non-uniform wake
Dan-dan Zhang, Lu-lu Dong, Qin Wu, Jing Zhang, Guo-yu Wang (498)
Numerical analysis of the performance of a three-bladed vertical-axis turbine with active pitch control using a coupled unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes and actuator line model
Rui-wen Zhao, Angus C. W. Creech, Ye Li, Vengatesan Venugopal, Alistair G. L. Borthwick (516)
Research on bubble trajectory and flow structure in helical-axial multiphase pump
Hui Quan, Chen-xi Sun, Kai Song, Ya-nan Li, Xiao-yi Liu, Xue-ling Yang, Liang Wang (533)
The prediction of external flow field and hydrodynamic force with limited data using deep neural network
Tong-sheng Wang, Guang Xi, Zhong-guo Sun, Zhu Huang (549)
Double-plume Lagrangian particle tracking model and its application in deep water oil spill
Xin-wei Ye, Xiao-jing Niu, Jian Jiang (571)
Optimization of closing law of turbine guide vanes based on improved artificial ecosystem algorithm
Li-ying Wang, Jia-jie Zhang, Hong-gang Fan (582)
LES investigation of the tip vortex cavitating flow with special emphasis on the interaction between cavitation and vorticity by a modified cavitation model
Xin-ran Liu, Tao Wang, Xiao-yang Zhao, Tai-ran Chen (594)

槐文信教授课题组发表Journal of Hydrodynamics封面文章

水资源工程与调度全国重点实验室、水利水电教授槐文信教授应Journal of Hydrodynamics主编邀请,撰文探讨植被化生态河道的纵向离散系数研究进展及挑战。该文章得到主编高度认可,特选为期刊35卷第3期封面文章,在刊物封面重点介绍和推荐阅读。

论文题为Longitudinal dispersive coefficientin channels withaquatic vegetation: A review(《含水生植被河道的纵向离散系数:综述》),课题组博士后杨柳、博士研究生方皓泽,实验室杨中华教授为论文共同作者,槐文信为通讯作者。

图1  Journal of Hydrodynamics第35卷第3期封面
欢迎扫码阅读全文

水生植被作为生态河道建设的主要内容之一,对河道污染物扩散效率的影响显著,离散系数是综合反映河道内溶质扩散强度的重要参数指标之一。作为一篇系统性阐述和介绍离散过程的综述性文章,槐文信教授从离散系数的基本定义出发,系统梳理了离散系数的基本概念,在全面介绍该研究发展历史和国内外研究现状的同时,深入浅出地阐述了影响离散强度的关键因素,将其在此领域多年耕耘的深刻认识和成果转化成简洁、系统、准确的综述,助力生态环境水力学理论发展。

受河道床面形态、植被生长聚集模式、以及水流条件等参数的耦合作用,植被化河道离散系数求解困难一直是限制生态河道建设和生态修复技术实施的难题之一,也是当前众多学者重点关注和研究的热点问题之一。槐文信教授根据不同河道形态和植被分布特征,将离散强度变化的诱因分为两类,即横向和垂向流场空间不均匀。河道断面形态发生变化时(如图2),流场的横向空间不均匀强度是离散系数的主导因素,同时,河道主槽和边滩的水流结构以及两个区域之间的动量交换强度对溶质输移的作用显著。文章深入探讨了不同河道断面形态下,边滩植被特征(如:密度和聚集模式)及边滩“深度比”对离散强度的作用效应。

对于水生植被生长覆盖整个河道断面的情况,流场垂向的空间不均匀作用效应超越了空间横向变化作用,是主导河道离散强度大小的关键水力因素。图3所示为三种典型的水生植被生长模式及流速分布规律,植被生长模式直接影响流速分布规律,发挥着控制离散系数变化的作用。基于对流场速度、紊流涡结构以及各区之间的动量交换强度进行综合分析,文章总结了不同情况的离散作用特征及研究现状,并提出当前研究亟待解决的问题和面临的挑战。

图2 河道典型床面形态及水流结构分区示意图

对于水生植被生长覆盖整个河道断面的情况,流场垂向的空间不均匀作用效应超越了空间横向变化作用,是主导河道离散强度大小的关键水力因素。图3所示为三种典型的水生植被生长模式及流速分布规律,植被生长模式直接影响流速分布规律,发挥着控制离散系数变化的作用。基于对流场速度、紊流涡结构以及各区之间的动量交换强度进行综合分析,文章总结了不同情况的离散作用特征及研究现状,并提出当前研究亟待解决的问题和面临的挑战。

图3 三种典型水生植被生长模式及流速分布规律图

作者介绍

槐文信

武汉大学水利水电学院二级教授,博士生导师,珞珈杰出学者,1996年入选国家有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。担任三本国际期刊副主编 Journal of Hydrodynamics, Journal of Hydro-environment Research, Energy, Ecology and Environment,及《水利学报》、《武汉大学学报》等期刊编委。主要从事生态环境水力学研究,在含植物河道环境水力学和水沙动力学基础理论研究与河道生态修复水力调控应用研究等方面取得系统性研究成果。

主持13项国家自然科学基金和2项国家水体污染控制与治理科技重大项目专题,发表论文论著378篇(部),其中 SCI 收录168篇, EI 收录222篇,著作教材8部, Google 学术数据库总被引5000余次;2022年入选全球前2%顶尖科学家“科学影响力排行榜”;获2项国家级和12项省部级科技奖及周培源水动力学一等奖。