CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.34 No.4 2022

CONTENTS

FEATURE ARTICLE

Wall-modeled large-eddy simulation of noise generated by turbulence around an appended axisymmetric body of revolution
Zhi-teng Zhou, Zhao-yue Xu, Shi-zhao Wang, Guo-wei He(533)

ARTICLES

Investigation on the relationship between hydraulic loss and vortex evolution in pump mode of a pump-turbine
Yong-lin Qin, De-you Li, Hong-jie Wang, Zhan-sheng Liu, Xian-zhu Wei, Xiao-hang Wang(555)
A modified VLES model for simulation of rotating separation flow in axial flow rotating machinery
Hao-ru Zhao, Fu-jun Wang, Chao-yue Wang, Chang-liang Ye, Zhi-feng Yao, Qiang Zhong(570)
Correlation analysis between underwater noise and Liutex for DTMB4119 propeller
Lian-jie Yu, Jian-wei Wu, De-cheng Wan(585)
Flow and passive scalar transfer characteristics around a row of interacting tandem cylinders
Kamau Kingora, Mishal Mohammad Raza, Hamid Sadat(596)
A numerical study of the impacts of sediment composition on debris flows
Abiola Abraham Adebiyi, Peng Hu(620)
Air-core characteristics in a swirling tunnel flow
Jun-hu Nan, Huan Gao, Chao-qun Wang, Kang-ning Ma, James Yang, Jia-fang Wei, Guo-dong Li(634)
Numerical study of fluid resonance of a two-dimensional heaving-free moonpool in a wide range of incident waves
Peng-lin Jing, Guang-hua He, Zheng-xiao Luan, Chao-gang Liu, Hao Yang(647)
Stability of the axial-auto-balanced impeller of centrifugal pump
Fa-ye Jin, Ran Tao, Di Zhu, Ruo-fu Xiao(665)
Numerical investigation of the dynamics of flexible vegetations in turbulent open-channel flows
Dong Xu, Jia-ning Liu, Yun-feng Wu, Chun-ning Ji(681)
Numerical test of scale relations for modelling coastal sandbar migration and inspiration to physical model design
Yuan Li, Chi Zhang, Shan-hang Chi, Yun-han Yang, Jian Shi, Ti-ti Sui(700)
Instantaneous sediment transport formula for sheet flow beneath asymmetric wave and current
Xin-yu Hu, Zhong-hua Weng, Xin Chen, Hai-fei Liu(712)
Simulation of the erosion of casing and perforation under staged sand fracturing conditions in horizontal sections
Bao-cheng Wu, Si-song Zhang, Jian-min Li, Yu-ting Pan, De-zhi Zeng, Hui-yong Yu, Hong-jun Zhu(725)
A zero-flux principle for extracting secondary flows in arbitrary vertical planes of natural rivers
De-chao Hu(744)
Numerical simulation and scaling analysis of elasticity-induced lift force in a viscoelastic fluid between confining surfaces
Xin Zhao, Chao Wei(756)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.3 2022

 

CONTENTS

 
 
Study on mechanism of balistid’s backward maneuvering
Tao-tao Xu, Wen-rong Hu (277)
Influence of cultured fish on flow field around net cage
Ying-xue Cui, Chang-gen Liu, Chun-hong Liu, Xiao-fu Xu, Sai-fei Tan (284)
Numerical study on thermodynamic effect of inducer cavitation in liquefied natural gas
Jun-feng Li, De-sheng Zhang, Bin Xu, Fa-dong Gu (292)
Energy dissipation characteristics of double-layer side ports in in-chamber culvert designed for large-scale
lock chamber with extreme high water head
Ming Chen1, Tian-tian Liu, Jing-xian Li, Hai-jin Huang (301)
Numerical simulation of energy harvesting of cylinder attached with splitter plate based on its flow-induced
vibration
Ling-xiao Lin, Jia-song Wang, Yu Shen (309)
Calculation of air content of high-pressure submerged water jet based on stagnation pressure distribution
Jian Liu, Guan-shi Wang, Si-hai Luo, Jian-xiang Yu, Ping Long (317)
Godunov scheme water hammer solution model based on TVD framework
Tie-xiang Mo, Guo-dong Li, Zhen-dong Yang, Qiao-ling Zhang (326)
Mode transition and spatial-temporal competition of vortex-induced vibration of flexible riser
Hong-jun Zhu, Zhi-qi Ding (335)
Study on theoretical solution of rayleigh-plesset equation based on special function method
Kai-tao Guo, Xue-ming Shao, Ling-xin Zhang (345)
Numerical simulation of air-water-sand three-phase flow in inflow shaft based on multi-phase model
Hui-xiang Chen, Ya-nan Chen, Wei-song Wu, Da-qing Zhou, Hui Xu (352)
Level-set based immersed boundary method for simulating internal flows of hydraulic machinery
Kan Kan, Qing-ying Zhang, Hao-yu Li, Hui Xu, Yuan Zheng (360)
Research on high-efficient and high-resolution numerical simulation and assessment model for river water
quality
Guang-xue Luan, Jing-ming Hou, Lu Yang, Xin-yi Li, Jia-hao Lyu, Wen-qing Zhang, Xue-liang Sun (372)
Numerical investigation of flow-induced swinging response of circular cylinder with uniformly distributed detached flat blades
Tao Tang, Hong-jun Zhu, Zhi-yin Yan, Shuo Wang, Hong-ye Liu (383)
Damping performance of anti-motion structures on cylindrical FPSO
Wei-nan Hao, Wei-wen Zhao, De-cheng Wan, Shi Deng (393)
Effect of adhesion bond strength on cell dynamic adhesion process
Pei-xin Fu, Pei-ye Li, Yan-dong Hu (401)
Numerical simulations of oblique towing tests for waterjet-propelled ship model
Ye Luo, Lu Zou, Zao-jian Zou, Xiao-jian Liu, Chen-liang Zhang (408)
Three-dimensional hydrodynamic numerical simulation of liao river estuary with effect of salt marsh vegetation
Chong-xu Chai, Zi-yu Zhao, Yun Gong, Xue-kai Zhao, Ming-liang Zhang (415)
Study on the dam-break wave induced runup process based on deep learning
Jia-qi Chen, Jun Zeng, Hai-jiang Liu (426)
Characteristics of geysers induced by release of air pocket in storage tunnel system
Xiao-sheng Wang, Jian Zhang, Shang-tuo Qian, Yao-hui Chen, Zhong-lie Kuai (432)
 
 
 

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.34 No.3 2022

CONTENTS

SPECIAL COLUMN ON THE 5th CMHL SYMPOSIUM 2022 (GUEST EDITOR DE-CHENG WAN)

Liutex based new fluid kinematics
Chaoqun Liu, Yifei Yu, Yi-sheng Gao(355)
Lattice Boltzmann simulations for multiple tidal turbines using actuator line model
Seiya Watanabe, Changhong Hu(372)
Numerical investigation on the effects of current headings on vortex induced motions of a semi-submersible
Wei-wen Zhao, Zhi-yuan Wei, De-cheng Wan(382)
On systematic development of FSI solvers in the context of particle methods
Abbas Khayyer, Hitoshi Gotoh, Yuma Shimizu(395)
On the comparison of particle regeneration technique and volume adaptive scheme in the compressible flow based on smoothed particle hydrodynamics
Ming-Kang Li, Shuai Zhang, Yu-Xiang Peng, A-Man Zhang(408)
Assessment of ship maneuvering simulation with different propeller models
Ganbo Deng, Patrick Queutey, Jeroen Wackers, Michel Visonneau, Emmanuel Guilmineau, Alban Leroyer(422)

ARTICLES

Modeling tail bubble dynamics during the launch of an underwater vehicle using the boundary element method
Shao-hua Cheng, Xiao-bo Quan, Sai Zhang, Tian-yuan Zhang, Shuai Li(434)
Numerical investigation of the influence of vortex generator on propeller cavitation and hull pressure fluctuation by DDES
Yun Long, Han-qiao Han, Bin Ji, Xin-ping Long(444)
A high-precision hydrodynamic model coupled with the hydrological habitat suitability model to reveal estuarine vegetation distribution
Qiao-feng Ma, Shu-xiu Liang, Zhao-chen Sun, Wen-hao Hou, Xin-yue Hu, Rui-jin Zhang(451)
Impact loads generated by tandem cavitation bubble on solid wall
Nyo Me Thet Naing, Jaehyun Park, Seung-Ho Hyun, Rho-Taek Jung(467)
Preliminary control of the air entrainment in bow wave based on the Liutex force method
Yi-ding Hu, Jian-wei Wu, De-cheng Wan, Guo Wang, Yi-qian Wang(483)
Numerical simulations of FPSO with sloshing tanks in a random freak waves
Yuan Zhuang, Guo Wang, De-cheng Wan, Jian-wei Wu(491)
Effects of cavitation on vortex-induced vibration of a flexible circular cylinder simulated by fluid-structure interaction method
Zhi-jian Xiao, Shi-hao Yang, Cao Yu, Zhen Zhang, Lei Sun, Jiang Lai, Yan-ping Huang(499)
Effect of Stokes number on energy modulation of the fluid in turbulent particle-laden channel flows
Zhi-feng Wu, Jian-zhao Wu, Bo-fu Wang, Zhi-ming Lu(510)
Influence of pump noise on the health of fish in a large pumping station
Fan Zhang, Lu-feng Zhu, Xiao-tao Shi, Ke Chen, Desmond Appiah, Shou-qi Yuan, Jin-feng Zhang(522)

Editorial Message(532)

CONTENTS OF CHINESE JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.37 No.2 2022

 

Contents

 
Effect of tip clearance on hydraulic performance of gas-liquid two-phase pump
Peng Wang, Xing-qi Luo, Hang Xie, Si-na Yan, Jin-ling Lu, Sen-lin Chen (143)
Influence of blade skew on propeller cavitation and pressure pulsation in non-uniform flow
Chao-hui He, Cheng-zao Han, Bin Ji, Yong-guang Cheng (152)
Numerical investigation of hydrodynamic response of composite hydrofoil
Hou-sheng Zhang, Biao Huang, Qin Wu, Zhi-feng Yao, Xiao-ying Fu (159)
Investigations into cavitating flows and flow-induced vibration characteristics around flexible hydrofoil
Run-di Qiu, Yu-cang Zhi, Zhen Zhang, Ren-fang Huang, Yi-wei Wang, Te-zhuan Du (172)
Wear analysis of impeller blade of centrifugal pump by particle characteristics
Tian-tian Wang, Xiao-qing Chi, Ju-rui Yang, Rui-zhi Xie, Hao-ran Dong, Li-ming Yu (181)
Numerical simulation of propeller and scale effect analysis based on fluid-structure interaction
Nan Ji, Zhi-peng Qian, Lin-zhao Shu, Guang Yang, De-cheng Wan (190)
Simulation of wind field of closed campus building blocks under strong typhoon environment
Meng-die Ju, Qing Lian, Hai-long Yin (199)
Numerical simulations on flow past rotating disk at low Reynolds numbers
Dan-xue Ouyang, Ya-kun Zhao, Xin-liang Tian (206)
Flow characteristics and pressure pulsation in the S characteristic area of model pump turbine
Lian-chen Xu, Yuan-jie Peng, Wen Tang, De-min Liu, Xiao-bing Liu (213)
Numerical optimization of self-propulsion performance of waterjet driven ship based on SBD method
Jun Guo, Qun Liu, Zuo-gang Chen, Yu-kun Feng, Zi-wen Zhu (226)
Influence of rear chamber axial width in centrifugal pump on pressure pulsation characteristics of pump chamber area
Wu-ke Liang, Jin-rui Zhu, Wei Dong, Qing-nan He, Gai-gai Ai, Yun-qi Liu (234)
Experimental research on turbulence characteristics of double layer transverse oscillating grid
Rui Huang, Qing-he Zhang, Jin-feng Zhang, Wei Zhang (244)
Research on algebraic VOF method for CFD simulation of ship waves
Xiao-dong Li, Cheng-sheng Wu, Xing Wang (252)
A three-equation VLES model for strongly separated flow
Tao Fang, Xian-bei Huang, Xu-rui Chen, Qiang Guo (262)
Micro particle velocity measurement in dual-scale fracture network microfluidics
Teng-fei Ma, Yu-rong Yang, Xiao-qing Shi, Xiao-fan Yang, Yuan-yuan Liu (269)
 

CONTENTS OF JOURNAL OF HYDRODYNAMICS Vol.34 No.2 2022

CONTENTS

REVIEW ARTICLE

Research progress on the hydrodynamic performance of water-air-bubble mixed flows around a ship
Zheng Li, Xiao-song Zhang, De-cheng Wan(171)

SPECIAL COLUMN ON THE NATIONAL SYMPOSIUM ON CAVITATION FLOWS 2021 (NSCF-2021) (GUEST EDITOR ZHENG MA)

Experimental and numerical investigations of the collapse of a laser-induced cavitation bubble near a solid wall
Jia-yun Zhang, Yu-xin Du, Jia-qi Liu, Yu-rong Sun, Zhi-feng Yao, Qiang Zhong(189)
Risk assessment of erosive aggressiveness due to the condensation shock by numerical simulation
Wei Zhang, Bing Zhu(200)
Experimental Investigation of fluid-structure interaction of composite hydrofoils in cavitating flow
Hou-sheng Zhang, Zhi-pu Guo, Qin Wu, Han-zhe Zhang, Guo-yu Wang(207)

ARTICLES

An experimental study on the velocity fluctuations generated by the flow past fixed spheres
Ling-xin Zhang, Xin-sheng Cheng, Ze-cai Zhou, Qi Gao, Xue-ming Shao(214)
Vortex structures of dynamic pure yaw test using DDES approach and vortex identification method
 Wei-wen Zhao, Qing-jie Meng, De-cheng Wan, Yi-qian Wang(226)
Identification and analysis of the inlet vortex of an axial-flow pump
Wen-peng Zhang, Li-jian Shi, Fang-ping Tang, Zhuang-zhuang Sun, Ye Zhang(234)
Experimental and numerical investigations on wave motions over platform reef-flat
Hong-jun Zhao, Liu-jun Zong, Cheng-ji Shen, Jun Kong, Yu-liang Zhu, Jun-da Wang(244)
Ship maneuvering prediction based on virtual captive model test and system dynamics approaches
Peng Du, Lu Cheng, Zi-jian Tang, A. Ouahsine, Hai-bao Hu, Y. Hoarau(259)
Experiment on surface wake of internal waves generated by underwater vehicle in stratified fluids
 Zhi-chong Yao, Jun Zhang, De-bao Gao, Chuan-qi Liu, Fang-wen Hong(277)
A general two-phase mixture model for sediment-laden flow in open channel
Jia-xing Li, Xin Chen(286)
Determination of groundwater flow regimes based on the spatial non-local distribution of hydraulic gradient: Model and validation
Xiu-xuan Wang, Jia-zhong Qian, Lei Ma, Qian-kun Luo, Guan-qun Zhou(299)
Tuning turbulent convection through rough element arrangement
Jian-zhao Wu, Dao-liang Dong, Bo-fu Wang, Yu-hong Dong, Quan Zhou(308)
Prediction of performance of a non-icebreaking ship in marginal ice zone
Bing Hu, Lu Liu, De-yu Wang(315)
Experimental investigation of the effect of the wall proximity on the mode transition of a vortex-induced vibrating flexible pipe and the evolution of wall-impact
Hong-jun Zhu, Hong-lei Zhao, Yi-pu Xie, Xu Zhang(329)

Editorial Message(354)